1. Objednanie

      New Bata home Tovar je možné prostredníctvom zásielkovej služby Bata Home objednať v katalógu na www.bata.sk , na telefónnej linke Baťa kontakt 0850 311 999, alebo priamo na predajniach Baťa Slovensko.
Objednanie je vo všetkých prípadoch pre objednávateľa záväzné.
Baťa, akciová spoločnosť nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednania dostupný.
V prípade nedostupnosti tovaru z objednávky nemožno zabezpečiť náhradu iným tovarom.
Každý objednávateľ má právo byť o priebehu vybavenia objednávky informovaný informačným kanálom (email, SMS), ktorý si zvolí.
Informácie o priebehu objednávky je možné získať aj na zákazníckej linke Baťa kontakt 0850 311 999.

2. Dodanie

Objednaný tovar bude predajňou zaslaný prostredníctvom zvoleného dopravcu na uvedené meno a adresu objednávateľa v rámci Slovenskej Republiky.
Objednávka bude vybavená bez zbytočného odkladu a doručená najneskôr do 5 pracovných dní.
Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad vrátane záručného listu.
V prípade viacpoložkovej objednávky môžu byť jednotlivé položky expedované z rôznych miest.

Pri využití služby Click & Collect bude tovar zákazníkovi zaslaný na ním zvolenú predajňu Baťa. V prípade ak sa tovar nachádza na vybranej predajni, bude pripravený na vyzdvihnutie zákaznikom ešte v deň vytvorenia objednávky. V prípade ak tovar nie je na zvolenej predajni, bude tam pre zákazníka doručený v priebehu 3 pracovných dní.

Objednávateľ súhlasí s využitím uvedených osobných údajov pre potreby kontaktu a doručenie zvoleným dopravcom.

3. Cena a platobné podmienky

Cena za doručenie jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov a riadi sa  platným cenníkom služby Bata Home.
Členovia Baťa klubu sú pre priznanie výhod povinní uviesť počas objednávkového procesu platné číslo Baťa klub karty a PIN, alebo sa prihlásiť platným užívateľským menom a heslom.
Na tovar objednaný zásielkovou službou Bata Home je možné použiť iba zľavy pre tento spôsob objednania určené.
Pred objednaním sa informujte u personálu predajne, na www.bata.sk , alebo na zákazníckej linke Baťa kontakt 0850 311 999.

4. Možnosť vrátenia tovaru

Ak objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môže ho zákazník počas 30-tich dní po obdržaní vrátiť v ktorejkoľvek predajni Baťa na Slovensku, alebo ho zaslať na vlastné náklady späť na adresu odosielateľa.
Súčasťou takto vráteného tovaru musí byť platný predajný doklad a originálne balenie.
Tovar nesmie byť použitý alebo poškodený.
Reklamácie takto objednaného tovaru sa riadia platným reklamačným poriadkom

5. Ostatné

Zásielková služba Bata Home sa nevzťahuje na tovar v likvidácii.