Zavrieť správu

Niečo sa pokazilo

Nesprávna odozva serveru. Skúste znova načítať stránku.

Ochrana osobných údajov pri reklamačnom konaní

Spracovanie Vašich osobných údajov, poskytnutých spoločnosti Baťa Slovensko, a.s. sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov).

Pre účely reklamačného konania potrebujeme Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručenie, adresa na doručovanie elektronickou formou a telefónne číslo.

V rámci priebehu reklamačného konania môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté v súlade so zákonom č.  250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov sprostredkovateľom, s ktorými má Baťa Slovensko, a. s. uzatvorenú písomnú zmluvu. 

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov:

Tibor Tlčimuka, Šimonovianska 24/72, 958 03 Partizánske - znalec zapísaný v zozname znalcov MS SR

Ing. Ingrid Horváthová, Ruská Nová Ves 288, 080 01 Prešov - určená osoba, dle § 2 písm. n) zákona č.250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov

Prepravná spoločnosť zabezpečujúca dopravu tovaru v prípade, že nie sú využité služby Slovenskej pošty, a.s.

Osobné údaje nie sú sprístupnené tretím osobám s výnimkou, ak nám túto povinnosť ukladajú osobitné predpisy.

Ako dotknutá osoba máte podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení právo od nás na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, právo na presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje a právo na zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Ďalej máte právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, právo na likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, a tiež právo na blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu. 

Načítava sa...

Odoslali sme nové heslo na Váš e-mail.

Pokračovat na přihlášení

Stratili ste heslo?

Je jednoduché stratiť prehľad o vašich prístupových údajoch. Chceme vám preto pomôcť s jednoduchou obnovou hesla.

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese kontakt@bata.sk alebo na telefónnom čísle 0850 311 999.

Prihlásenie

Ak ste sa do starého klubu prihlasovali číslom karty a PINom, tak pre prvé prihlásenie do nového klubu zadajte číslo karty (bez medzier) do políčka pre e-mail a PIN do políčka pre heslo.

Zabudli ste heslo?

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese kontakt@bata.sk alebo na telefónnom čísle 0850 311 999.

Boli ste úspešne prihlásený ako

Načítava sa...

Ďakujeme, že ste sa k nám pridali

Stačí iba skontrolovať Váš e-mail a potvrdiť prihlásenie k odberu. Ste už blízko k novinkám od Baťu! Berieme spam veľa vážne, chceme preto mať istotu, že je všetko správne.