Zavrieť správu

Niečo sa pokazilo

Nesprávna odozva serveru. Skúste znova načítať stránku.

Pravidlá Baťa klubu

Načítanie bodov

 • 1 € útraty = 1 vernostný bod.
 • Body sa načítajú za nákupy v predajniach i za nákupy v e-shope www.bata.sk.
 • Pre načítanie bodov pri nákupe v predajni je nutné pri platení predložiť Baťa kartu alebo pri nákupe bez karty požiadať predajný personál o vyhľadanie v pokladnici (podľa mena a priezviska alebo e-mailu).
 • Pri nákupe v e-shope je nutné prihlásiť sa do svojho účtu pred dokončením objednávky.
 • Body nie je možné načítať dodatočne.
 • Body za nákup sa zaokrúhľujú – najprv spočítame hodnotu všetkých položiek v nákupe a túto hodnotu potom zaokrúhlime smerom nahor na celý bod. Príklad:
  Nákup 1:
  Dámske topánky za 64,49 € a kabelka za 45,99 €.
  Celková hodnota nákupu je 110,48 € a na klubový účet zaň pripíšeme 111 bodov.
  Nákup 2:
  Detské topánky za 34,99 € a univerzálna impregnácia za 6,99 €.
  Za detskú obuv pripisujeme dvojnásobok bodov (2× 34,99), celkový počet bodov pred zaokrúhlením tak bude 76,97 a na klubový účet pripíšeme 77 bodov.

Poukážky za nazbierané body

 • Nárok na poukážku vzniká ihneď po dosiahnutí vyššej úrovne členstva (po nazbieraní minimálnej hodnoty bodov pre danú úroveň členstva).
 • Poukážky sa zasielajú e-mailom.
 • Poukážky je možné uplatniť pri nákupe v predajniach aj e-shope po predložení kódu danej poukážky.
 • Možnosti uplatnenia:
  • V predajni po predložení kódu poukážky vo vytlačenom e-maile alebo zobrazení v mobile.
  • V e-shope po prihlásení do účtu (poukážky sú viditeľné v poslednom kroku objednávky).
 • Aktuálny prehľad poukážok je možné zistiť po prihlásení do svojho účtu na klub.bata.sk.
 • Poukážky majú obmedzenú platnosť a nie sú zameniteľné za peniaze.
 • Poukážky je možné uplatniť iba na tovar, nie na dopravu.
 • Poukážku vám pošleme e-mailom za 46 dní od vzniku nároku na poukážku. Výnimku tvorí poukážka v hodnote 5 eur, ktorú vám zašleme ihneď po vzniku nároku.

Ďalšie výhody

 • Darček k narodeninám – 10 % zľava na všetok sortiment platí na jeden nákup po celý týždeň, v ktorom má člen Baťa klubu narodeniny.
 • Darček k výročiu registrácie do klubu – 15 % zľava na všetok sortiment platí na jeden nákup po celý týždeň, v ktorom má člen Baťa klubu výročie registrácie do Baťa klubu.
 • Trvalá zľava na všetky nákupy – 20 % zľava iba pre členov na úrovni PLATINUM. Zľava platí ihneď po dosiahnutí najvyššej úrovne členstva na všetky ďalšie nákupy až do konca nasledujúcej sezóny.

Sezóna

 • Sezóna v Baťa klube trvá 12 mesiacov, na konci sezóny vždy prebehne uzávierka.
 • Nazbierané body nie je možné previesť do ďalšej sezóny, na konci sezóny dôjde k ich zmazaniu.
 • Dosiahnutá úroveň členstva v čase uzávierky sa do ďalšej sezóny prevádza (platí celú ďalšiu sezónu).
 • Napr. členovia na úrovni PLATINUM majú nárok na zľavu 20 % nielen do konca sezóny, keď túto úroveň dosiahli, ale aj počas celej ďalšej sezóny. Rovnaká mechanika platí pre výhody pri ostatných úrovniach členstva.
 • Štartom novej sezóny začína každý člen s nulovým počtom bodov a v priebehu sezóny má možnosť opäť získať poukážky v hodnote až 90 eur.
 • Nová sezóna sa začína vždy prvú stredu v apríli.

Kombinovateľnosť klubových výhod

 • Hodnotové poukážky (5 €, 10 € a pod.) je možné sčítať i kombinovať s iným typom kombinovateľnej zľavy (kombinovatelnosť je uvedená v podmienkach každej akcie/zľavy).
 • Percentuálne výhody (narodeninová zľava 10 %, zľava 15 % k výročiu registrácie do klubu a zľava 20 % pre členov na úrovni PLATINUM) je možné ich kombinovať (sú z nákupu odpočítané postupne podľa ich výšky).
 • Príklad 1: Člen klubu má nárok na všetky 3 percentuálne zľavy naraz. Zľavy sú z nákupu odpočítané postupne od najvyššej po najnižšiu:
  • Najprv bude odpočítaná 20 % zľava pre členov na úrovni PLATINUM.
  • Zo zníženej ceny potom bude odpočítaná 15 % zľava k výročiu registrácie do klubu.
  • A zo zníženej ceny potom bude odpočítaná 10 % narodeninová zľava.
 • Príklad 2: Člen klubu má nárok na zľavu k výročiu registrácie do klubu a zároveň na narodeninovú zľavu:
  • Najprv bude odpočítaná 15 % zľava za výročie registrácie do klubu.
  • A zo zníženej ceny potom bude odpočítaná 10 % narodeninová zľava.

Podrobné pravidlá klubu

Pravidlá Baťa klubu

I. Úvodné ustanovenia

Baťa klub (ďalej ako „Baťa klub“ alebo „klub“) je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti Baťa Slovensko, a. s., so sídlom SNP 16, 811 06 Bratislava, IČO: 34103015 (ďalej ako „spoločnosť BAŤA“). Tento program je zameraný na poskytovanie výhod pre zákazníkov spoločnosti BAŤA. Zákazníci sa stá- vajú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojou registráciou do Baťa klubu.

II. Vznik členstva v Baťa klube

Členom Baťa klubu sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá spĺňa ďalšie ďalej stanovené podmienky pre členstvo v Baťa klube a urobí riadnu registráciu do Baťa klubu. Členom klubu sa nemôže stať právnická osoba. Členstvo je bezplatné. Registráciou do Baťa klubu osoba vyslovuje svoj súhlas s Pravidlami Baťa klubu.

Registrácia do Baťa klubu sa robí:

 1. v predajniach spoločnosti BAŤA (zoznam predajní na www.bata.sk/predajne),
 2. on-line prostredníctvom www.bata.sk alebo www.klub.bata.sk.

Člen Baťa klubu je povinný svoje údaje aktualizovať bez zbytočného odkladu po ich zmene. Člen Baťa klubu je povinný pri registrácii do Baťa klubu a pri aktualizácii údajov uvádzať pravdivé údaje. Členstvo v Baťa klube je neprevoditeľné.

III. Čerpanie výhod Baťa klubu

Členovia Baťa klubu sú odmeňovaní podľa výšky bodov, nazbieraných v spoločnosti BAŤA najmä za realizované nákupy. Odmeny spoločnosť BAŤA poskytuje vo forme zľavových poukážok na nákup v spoločnosti BAŤA, a to podľa množstva získaných bodov. Podrobnosti o prideľovaní bodov a poukážok, úrovni členstva v Baťa klube, poskytovaní kariet a ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania výhod členom klubu sú uvedené vždy aktuálne na www.klub.bata.sk. Uvedené podmienky sú súčasťou Pravidiel Baťa klubu. Spoločnosť BAŤA si vyhradzuje právo tieto podmienky aktualizovať či inak meniť.
Zľavové poukážky na nákup v spoločnosti BAŤA možno využiť iba v spoločnosti BAŤA. Poukážky nie je možné vymeniť za peniaze. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nemusí byť zľavová poukážka akceptovaná. Platnosť zľavovej poukážky nie je možné predĺžiť.

Dôvody neuznania (neakceptovania) zľavovej poukážky sú najmä tieto:

 1. vypršala lehota platnosti poukážky,
 2. možno pochybovať o pravosti poukážky,
 3. došlo k zneužitiu poukážky či výhod členstva v klube,
 4. zaniklo členstvo v Baťa klube.

IV. Zánik členstva v Baťa klube

Členstvo v Baťa klube zaniká z týchto dôvodov:

 1. člen klubu vedome uviedol nesprávne údaje pri registrácii alebo pri zmene údajov,
 2. člen klubu zneužil výhody, ktoré mu klub poskytuje, alebo sa dopustil iného konania v rozpore s Pravidlami Baťa klubu,
 3. na žiadosť člena klubu,
 4. člen klubu odvolá súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
 5. člen klubu nerealizoval počas dvoch rokov žiadny nákup na svoju kartu a z tohto dôvodu spoločnosť BAŤA rozhodne o zániku členstva,
 6. z iných dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov (najmä smrťou člena klubu).

Pri zániku členstva zaniká aj nárok na poskytnutie akýchkoľvek doposiaľ neposkytnutých výhod či odmien v súvislosti s členstvom v Baťa klube.

V. Ochrana osobných údajov

Člen Baťa klubu svojím podpisom na prihláške alebo inou formou registrácie do Baťa klubu udeľuje súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov uvedených v prihláške alebo v rámci registrácie, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku a tiež v súvislosti s členstvom v Baťa klube (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. spoločnosti Baťa Slovensko, a.s., so sídlom SNP 16, 811 06 Bratislava, IČO: 34103015, a spoločnosti Bata Brands SA, so sídlom Avenue de Rhodanie 70, 1007 Lausanne, Švajčiarsko, reg. číslo CHE-107.822.593, a s ich spracovaním, a to aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú spoločnosť BAŤA, akciová spoločnosť, so sídlom Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 762 22, Česká republika, IČO: 44268050, a prípadne ďalší správcom poverení spracovatelia (ďalej ako „spracovateľ“).
Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby správcu vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).
Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu, prípadne na obdobie trvania členstva v Baťa klube. Člen Baťa klubu berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t. j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

VI. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť BAŤA je oprávnená na reklamné a marketingové účely zaobstarať a zverejniť či inak použiť obrazové a zvukové záznamy výhercov súťaží usporadúvaných v rámci Baťa klubu, ako aj ich meno, priezvisko a obec, a to bez finančných náhrad. Po skončení súťaže člen klubu podľa vlastnej vôle udelí súhlas s uvedeným postupom.
Všetky odmeny v rámci Baťa klubu nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť BAŤA si vyhradzuje právo zmeniť či upraviť Pravidlá Baťa klubu. Členovia klubu budú o týchto zmenách informovaní v predajniach a na www.bata.sk alebo www.klub.bata.sk, prípadne iným vhodným spôsobom. Spoločnosť BAŤA pripravila vernostný program Baťa klub s dlhodobým zámerom, napriek tomu si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť Baťa klubu.
Tieto Pravidlá Baťa klubu vydala spoločnosť BAŤA ako záväzný predpis pre prevádzkovanie Baťa klubu v Slovenskej republike.

Tieto Pravidlá Baťa klubu sú platné od 2. 3. 2017.

Načítava sa...

Odoslali sme nové heslo na Váš e-mail.

Pokračovat na přihlášení

Stratili ste heslo?

Je jednoduché stratiť prehľad o vašich prístupových údajoch. Chceme vám preto pomôcť s jednoduchou obnovou hesla.

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese kontakt@bata.sk alebo na telefónnom čísle 0850 311 999.

Prihlásenie

Ak ste sa do starého klubu prihlasovali číslom karty a PINom, tak pre prvé prihlásenie do nového klubu zadajte číslo karty (bez medzier) do políčka pre e-mail a PIN do políčka pre heslo.

Zabudli ste heslo?

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese kontakt@bata.sk alebo na telefónnom čísle 0850 311 999.

Boli ste úspešne prihlásený ako

5 € NA VÁŠ PRVÝ NÁKUP PRI PRIHLÁSENÍ NA ODBER NEWSLETTERA

Doprava zadarmo od 19,90 €
Osobný odber a možnosť vyskúšania v predajniach
Vrátenie do 30 dní

Prihlásiť sa k odberu!
Ďakujem, ale nemám záujem
Načítava sa...

Ďakujeme, že ste sa k nám pridali

Stačí iba skontrolovať Váš e-mail a potvrdiť prihlásenie k odberu. Ste už blízko k novinkám od Baťu! Berieme spam veľa vážne, chceme preto mať istotu, že je všetko správne.